JAARVERSLAG 2019

Voorwoord 

"Ik zie uitsluitend gedreven en betrokken (vak)mensen"

Met dit verslag geeft Circulus-Berkel inzicht in de inzet, prestaties en resultaten van een jaar waarin ik nog niet in functie was. Gelukkig blikken we in een jaarverslag ook vooruit. Daarom wil ik vooral in grote lijnen iets zeggen over onze ambities voor opdrachtgevers, burgers en de samenleving als geheel. Graag geef ik ook mijn eerste indrukken weer.

Mijn verwachtingen zijn in de ‘eerste honderd dagen’ als algemeen directeur overtroffen. Circulus-Berkel is een organisatie met vakmensen en groot potentieel. Onze medewerkers weten wat ze doen en waar ze het over hebben. Of het nu gaat over afvalbeheer of beheer van de buitenruimte. Ze hebben ideeën over het domein waarin ze actief zijn. Ze stellen vragen over hoe het werk het best kan worden gedaan, of tenminste toch telkens iets beter, en zelfs over de betekenis ervan voor onze klanten en de samenleving. Dat is voor mij als directeur een prachtige uitgangssituatie: ik hoef er alleen nog maar voor te zorgen dat vakmensen nog beter met elkaar gaan samenwerken. Dat is een mooie klus om mijn schouders onder te zetten.

In dezelfde lijn heb ik de opdracht om een goede samenwerking met opdrachtgevers te behouden en te bevorderen. Het is gebleken dat een enkele relatie met een gemeente nog niet zo soepel verloopt. Dit heeft mogelijk niets te maken met de geleverde prestatie, maar met een gebrek aan afstemming, verschil in verwachtingen, onduidelijke communicatie of onbenutte mogelijkheden van ons bedrijf. Ik ga in het komende jaar mijn uiterste best doen om met elke opdrachtgever (en aandeelhouder) de samenwerking, en daarmee de dienstverlening, op het gewenste niveau te brengen. Dat is waarvoor we ooit zijn opgericht, dat zit ook in ons dna.

Gelijktijdig zie ik dat we van grotere betekenis kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld het thema van de circulaire economie. In maart mocht ik een rol hebben bij de opening van ons nieuwe Recycleplein in Deventer. Een centrum waar we op een inspirerende manier vergaande circulariteit in de praktijk brengen. Ook het initiatief Cirkelwaarde, een samenwerkingsverband met ROVA en AVU, is tekenend voor onze maatschappelijke functie. In dit jaarverslag leest u er meer over.

Ook op het gebied van sociale inclusiviteit doet Circulus-Berkel ertoe. Bij Cambio doen we prima werk, zowel met als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar krijg ik veel energie van. Met sociaal ondernemen maken we – in combinatie met afvalbeheer en beheer van de buitenruimte - merkbaar verschil.

Begin maart zijn we in een andere realiteit beland. Het coronavirus covid-19 heeft enorme impact op onze onderneming, onze mensen en onze samenleving. Onze gehele organisatie heeft zich flexibel en verantwoordelijk opgesteld. Terwijl we allerlei voorzorgsmaatregelen namen, lukte het om het werk verantwoord en goed door te laten gaan. En dat is bij deze een compliment aan alle medewerkers waard.

Terugkijkend op de eerste maanden bij Circulus-Berkel weet ik dat ik voor de juiste onderneming heb gekozen. Ik ben met enthousiasme verwelkomd, op allerlei plekken, door allerlei mensen, en zelfs met kennismakingsontbijt op locaties. Ik heb gezien met hoeveel inzet en deskundigheid er wordt gewerkt en welke resultaten er worden geboekt. Klaar zijn we nooit, beter kan altijd. Maar over onze organisatie kan ik zonder voorbehoud zeggen: we deugen!

 

Lisette Bosch

Algemeen directeur