JAARVERSLAG 2019

Missie en strategie

'Weesfietsen' worden door de fietsenwerkplaats van Cambio opgeknapt of tot nieuwe fietsen gemaakt en in het nieuwe pand aan de Westfalenstraat 5 verkocht.

Wij gaan voor verduursaming

Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen, voor een schone, verzorgde leefomgeving en een betrokken samenleving. Onze primaire inzet is tweeledig en bestaat uit duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

Bij de uitvoering zorgen we voor sociale arbeid en betrekken we bewoners bij onze taken. Zo creëren we meerwaarde in de regio. Dit doen we mét en vóór onze gemeenten. Financiële winst is geen doelstelling; milieu- en maatschappelijke winst staan voorop. Met dat laatste maken wij het verschil.

Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer

Met onze aanpak van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer sluiten we aan op gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen. We richten ons op (gescheiden) inzamelen, sorteren en hoogwaardig hergebruik. Doel is afval voorkomen, grondstoffen terugwinnen en ketens sluiten - liefst regionaal. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de unit Grondstoffen.

Waardevolle leefomgeving in buitenruimte

Bij het beheer van de openbare ruimte, ook wel buitenruimte genoemd, richten we ons op advisering en uitvoering in reiniging, groenbeheer en civiel onderhoud. Onze strategische focus verschuift van een omgeving die ‘schoon, heel en veilig’ is naar een leefomgeving die duurzaam is ingericht. Waar dit wenselijk en mogelijk is, werken we samen met bewoners. De basis voor onze werkwijze is gelegd aan de hand van de Toekomstvisie 2030.

Bevorderen van inclusiviteit

In de uitvoering van ons werk streven we naar inclusiviteit: we werken waar dat kan met mensen vanuit de participatiewet.  Daarnaast zoeken we gericht de samenwerking met bewoners, bedrijven en andere partners. Zo bevorderen we de inclusieve, participerende samenleving, vergroten we de betrokkenheid en creëren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Circulaire economie

In onze strategie gaan ecologische doelen, sociale doelen en maatschappelijke doelen samen. We werken daarbij steeds vaker samen met sociale partners en andere maatschappelijke organisaties. Zo ontwikkelen we ons als netwerkorganisatie, met als doel de leefomgeving te ‘verduursamen’ en de circulaire economie te bevorderen.