JAARVERSLAG 2019

Mijlpalen in 2019

Bouw van de loods voor het Groenbedrijf. De projectleiding van de bouw lag bij Circulus-Berkel.

Nieuwbouw in Deventer

In oktober werd de bouw van het Grondstoffencentrum in Deventer afgerond. Op 31.000 m2 biedt dit centrum huisvesting aan Het Groenbedrijf, Circulus-Berkel en onderdelen van Cambio. Ook een geheel vernieuwd recycleplein maakt deel uit van de nieuwbouw. Het nieuwe complex is begin maart 2020 officieel geopend. De twee oude locaties (Duurstedeweg en Westfalenstraat 18) zijn min of meer gelijktijdig gesloten. De nieuwbouw is binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget (13 miljoen euro) gerealiseerd.

Grondstoffenalliantie gesmeed

Onder de naam CirkelWaarde is in het voorjaar de samenwerking van start gegaan tussen ROVA, AVU (Afvalverwijdering Utrecht) en Circulus-Berkel. CirkelWaarde richt zich op het ‘circulair innoveren met huishoudelijke grondstoffen’ door gezamenlijke inkoop en door expertiseontwikkeling. De grondstoffen, waar deze alliantie zich in eerste instantie op richt, zijn plastic, textiel, luiers, elektronica en biogene stromen.

Honderdste school CleanWise

Cleanwise is ons educatieprogramma voor leerlingen van basisscholen over het omgaan met afval. In 2019 sloot de honderdste basisschool in ons werkgebied zich hierbij aan. Het lesmateriaal is in het najaar gedigitaliseerd en wordt via het open source leskanaal Lesson Up aangeboden. Circulus-Berkel hecht zeer aan de bewustwording rond afvalpreventie en -scheiding. Dat begint natuurlijk bij de jeugd. We zijn daarom trots op de eerste honderd scholen en zullen Cleanwise ook in 2020 met veel enthousiasme voortzetten

Verbeterde bereikbaarheid Klantcontactcentrum

Inwoners kunnen dagelijks terecht bij ons Klantcontactcentrum (KCC) met vragen en klachten, en bijvoorbeeld voor het omwisselen van containers. In 2019 is de prestatie van het KCC aanzienlijk verbeterd. De bereikbaarheid steeg van 72% naar 95%. De gemiddelde wachttijd nam met 02:38 minuten af naar een gemiddelde van 01:26 minuut.

Directiewissel

We namen in december afscheid van algemeen directeur Henk Knip, die meer dan achttien jaar aan het roer heeft gestaan van Circulus, Berkel Milieu, en na de fusie in 2014 Circulus-Berkel.