JAARVERSLAG 2019

Wagenpark

Voortdurend reduceren van CO2-reductie

Duurzaamheid staat centraal in ons wagenparkbeleid. We schaffen kleine voertuigen in de elektrische variant aan. Bij reguliere vervanging kiezen we voor schonere, zuinigere auto’s en materieel. En we kiezen bij voorkeur voor ‘schone’ brandstof. Ook in 2019 werden stappen gezet om de CO2-emissie verder te reduceren. De werkplaats, voor onderhoud van onze voertuigen en die van enkele andere organisaties zoals de gemeente Apeldoorn, volgt de ontwikkeling van het wagenpark.

We streven ernaar in de komende jaren telkens 5% CO2-reductie te realiseren, dit in lijn met de doelen in het kader van de Clean Tech-regio. Concreet zou dit betekenen dat er eind 2019 13 (vooral zware voertuigen) op Synnfuel zouden rijden. De besluitvorming hierover is echter uitgesteld.

Ontwikkeling voertuigen in uitstoot-klassen 

Ontwikkeling brandstoffenverbruik

Elektriciteitsverbruik van elektrische voertuigen kunnen we nog steeds niet goed boeken door de grote variëteit aan laadpalen. Deze groep zal echter alleen maar groter worden, vanwege de vervanging van benzine en diesel. Dit is een aandachtspunt voor de nabije toekomst.